استفاده از ویدئو کنفرانس در سیستم آموزشی

استفاده از اساتید برجسته در هر نقطه از جهان. تشکیل کلاسهای آموزشی بدون نیاز به اختصاص فضا. حضور در کلاسها بدون نیاز به ترک محل فعالیت همگی از کاربردهای ویدیوکنفرانس در امر آموزش هستند.
برگزاری کلاسها در نقاط مختلف و دوردست یا مناطق محروم و صعب العبور همیشه کار مشکلی بوده است. به ویژه در مورد مسایل تخصصی که منابع و اساتید برای برگزاری کلاسهای آموزشی محدود هستند. در این شرایط با برقراری شبکه ویدیوکنفرانس میتوان دانشجویان یا دانش آموزان را در کلاسهایی نزدیک به محل زندگی خود گردهم آورد و استاد نیز از راه دور و از همان محل کار خود یکجا و همزمان به آموزش دانشجویان در سراسر جهان بپردازد.


چهره محیطهای آموزشی با توسعه فناوری ویدیو کنفرانس در آینده دگرگون خواهد شد و مسلما در آینده دانش آموزان بدون خروج از منزل از محضر معلمین یا اساتید برجسته بهره مند خواهند شد و دیگر نیازی به صرف بودجه های کلان برای احداث فضای آموزشی یا تردد دانش آموزان نخواهد بود. از طرفی امر آموزش یکسان و هماهنگ خواهد شد.
در حال حاضر برخی از موسسات برای آموزش کارمندان خود ، ناگزیر از اعزام آنها به کشورهای دیگر هستند که هزینه سنگینی را به مجموعه تحمیل میکند.با استفاده از ویدیوکنفرانس می توان کلاس های آموزشی را در محل برگزار و از صرف بیهوده بودجه جلوگیری کرد.