استفاده از ویدئو کنفرانس در سیستم قضایی

بازجویی ، نظارت ، ملاقات و مشاوره  همگی توسط ویدیوکنفرانس میسر است.
با استفاده از ویدیوکنرانس بازپرس می تواند بدون نیاز به انتقال متهمین یا مجرمین که بعضا منجر به بروز مشکلاتی نیز می شود ، از متهم بازجویی و روند پیشرفت پرونده را سرعت بخشد.


اگر قاضی نیاز به مشاوره با کارشناس یا افسر پرونده داشته باشد ، میتواند بلافاصله این کار را بدون نیاز به نامه نگاری و اتلاف وقت انجام دهد.
با رفع خلا قانونی ، صدور رای یا کلیه اعلامها و استعلامهای رسمی نیز به دلیل توانایی ضبط جلسات ، توسط اکثر سیستمهای ویدیوکنفرانس ، ممکن و معتبر میگردند.
ارتباط وکلا با شاکیان و متهمین به سادگی تماس تلفنی خواهد بود.
بعضا متهمین در شهری غیر از محل سکونت خود یا خانواده نگهداری میشوند که مشکلاتی را برای آنها و خانواده ایجاد میکند. برای رفع این مشکل میتوان دفاتری در شهرستانها دایر نمود که ارتباط ویدئو کنفرانس با کلیه بازداشتگاهها و زندانها داشته باشند خانواده متهمین میتوانند از طریق این سیستم  در همان شهرستان محل سکونت ، متهم را ملاقات نمایند.