خلاصه پایانه های Polycom Real Presence

Polycom Real Presence 300

 

300

 

 • دو مانیتور HDMI و پورت 3.5mm برای صدای خروجی مستقل
 • قابلیت پشتیبانی از دو میکروفون
 • یک دوربین
 • Presentation از طریق People + Content IP (حداکثر 720p 30fps ارسال و 1080p 60fps دریافت)
 • 1080p 60fps (1.7Mbps)
 • با دوربین Acoustic (دارای میکروفون داخلی) یا Eagle Eye III (با میکروفون رومیزی)
 • SVC, RTV, TIP
 • فعال سازی مانیتور دوم با لایسنس
 • Smart Pairing برای ارتباط با موبایل برای Presentation

 

Polycom Real Presence 310

 

310

 

 • دو مانیتور HDMI و پورت 3.5mm برای صدای خروجی مستقل
 • قابلیت پشتیبانی از دو میکروفون
 • یک دوربین
 • Presentation از طریق People + Content IP  پورتهای HDMI و VGA (حداکثر 1080p 60fps ارسال و 1080p 60fps دریافت)
 • 1080p 60fps (1.7Mbps)
 • با دوربین Acoustic (دارای میکروفون داخلی) یا Eagle Eye IV (با میکروفون رومیزی)
 • SVC, RTV, TIP
 • فعال سازی مانیتور دوم با لایسنس
 • Smart Pairing برای ارتباط با موبایل برای Presentation
 • نسبت به مدل 300 ورودی Presentation مستقیم را اضافه دارد

 

Polycom Real Presence 500

 

500

 

 • دو مانیتور HDMI و پورت 3.5mm برای صدای خروجی مستقل
 • قابلیت پشتیبانی از دو میکروفون
 • یک دوربین
 • Presentation از طریق People + Content IP  پورتهای HDMI و VGA (حداکثر 1080p 60fps ارسال و 1080p 60fps دریافت)
 • 1080p 60fps (1.7Mbps)
 • با دوربین Acoustic (دارای میکروفون داخلی) یا Eagle Eye III (با میکروفون رومیزی)
 • SVC, RTV, TIP
 • Smart Pairing برای ارتباط با موبایل برای Presentation
 • مانیتور دوم فعال است و MCU داخلی 4HD یا 6SD دارد

 

Polycom Real Presence 700

 

700

 

 • سه مانیتور HDMI و پورت VGA
 • ورودی مستقل Composite برای صدا
 • قابلیت پشتیبانی از دو میکروفون
 • دو دوربین
 • Presentation از طریق People + Content IP  پورتهای HDMI و VGA (حداکثر 1080p 60fps ارسال و 1080p 60fps دریافت)
 • دریافت ورودی Presentation از پورت Component یا Composite
 • 1080p 60fps (1.7Mbps)
 • با دوربین Acoustic (دارای میکروفون داخلی) یا Eagle Eye III (با میکروفون رومیزی)
 • SVC, RTV, TIP
 • Smart Pairing برای ارتباط با موبایل برای Presentation
 • MCU داخلی 8 طرفه
 • دو دوربین و سه مانیتور وجه تمایز آن با مدل 500 است