نقش ویدئوکنفرانس در صنعت

ارتباط با تامین کنندگان مواد اولیه ، مشتریان ، مدیران قسمتها و کارشناسان . نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای تولید و توزیع. نمایش محصول برای کارشناسان و تصمیم گیرندگان از اهم خدمات ویدئو کنفرانس برای واحدهای صنعتی است.
مواد اولیه یکی از حیاتی ترین پارامترها برای یک موسسه صنعتی است. قیمت ، موجودی بازار ، کیفیت ، تامین به موقع و سایر ویژگیهای مواد اولیه میتواند در سیاستهای تولید موثر باشد. اگر تصمیم سازان واحد صنعتی بتوانند با روشی مناسب ارتباط با تامین کنندگان موا د اولیه داشته باشند ، میتوانند از نظر تامین مواد اولیه به حداکثر کارایی و اطمینان برسند. ارتباط ویدیوکنفرانس میتواند آنچه را که برای ارتباط مناسب لازم است در اختیار واحد صنعتی قرار دهد. ارتباطی ارزان ، سریع و مطمئن.


مشتری و رضایت وی از محصول شاخصی است که سرنوشت یک محصول یا حتی واحد صنعتی به آن وابسته است. اگر یک واحد تولیدی بخواهد محصول خود را با توجه به این شاخص مهم ارایه کند چاره ای جز دریافت بازخورد محصول و بررسی نظر خریداران ندارد. هر چه شبکه دریافت نظر برای خریداران ، دسترس تر  ملموس تر باشد ، این شبکه قویتر عمل کرده و رغبت بیشتری را در مشتری برای در میان گذاشتن نظرات خود ایجاد میکند و خود منجر به عاملی برای رضایت و اطمینان بیشتر میگردد. اگر مثلا شرکتهای خودروساز در دفاتر نمایندگی فروش یا خدمات پس از فروش این سیستم را راه اندازی کنند ، میتوانند از مزایای آن بهره فراوانی برده و به سرعت به حداکثر پیشرفت برسند.
واحدهای مختلف یک مجموعه صنعتی می باید به صورت قطعات یک ساعت هماهنگ و منظم کارکنند تا نقص و توقف در چرخه تولید به حداقل برسد. با استفاده از سیستمهای ویدئوکنفرانس ارتباط دو یا چند سویه بسیار سریع برقرار شده و هماهنگی های لازم به عمل می آید.به این شکل واحدهای مختلف به مانند یک واحد عمل کرده و نظارت و مدیریت در آن به نحو موثری اعمال میگردد.
شاید تنها مشاهده چند لحظه ای ، بهتر از بیان هزاران کلمه در تشریح یک قطعه یا محصول باشد. علاوه بر دوربین اصلی دستگاه ویدیو کنفرانس اکثر این سیستم ها دارای درگاههایی برای اتصال دوربین یا تجهیزات صوتی و تصویری دیگر هستند که میتواند به منظور نمایش قطعه یا محصول برای کارشناس یا مدیر تصمیم گیرنده به کار آید و باعث تسریع و دقت در روند تولید گردد.