ویدئو کنفرانس برای تجارت

تجارت در دنیای امروز ماهیت متفاوتی پیدا کرده و دیگر محدود به یک محله یا شهر نمیگردد. با گسترش فناوریها در شاخه های مختلف ، تولید و توزیع کالا انبوهتر و سریعتر شده به طوریکه یک کالا در همان گامهای نخست ، نیازمند تهیه مواد اولیه از منابع مختلف و بازاریابی و فروش در گستره بسیار وسیع است. این در حالی است که افزایش حجم کار ، فرصتی برای سفربه منظور  انجام مذاکرات تجاری نگذاشته است. اینجاست که ویدیوکنفرانس ارزش خود را نمایان می سازد.


واحدهای تجاری میتوانند ارتباط دایم و کم هزینه با دفاتر منطقه ای خود داشته و در جریان فعالیت ها و مشکلات قرار گیرند و در صورت لزوم تصمیمات فوری را اتخاذ نمایند.
بازاریابی برای فروش محصول از طریق ویدیو کنفرانس نه تنها بسیار کم هزینه و ساده است بلکه به دلیل ارایه کالای مورد نظر به شکل شهودی میتواند علاوه بر ساده تر کردن توضیح در مورد کالا ، اطمینان خریدار را نیز بیشتر جلب کند.
سهولت دسترسی مشتریان به عناصر اصلی در گیر در تولید یا توزیع کالا ، امتیاز بزرگی در جلب نظر خریداران دارد. ویدیوکنفرانس امکان ارتباط نزدیک بین مشتریان دوردست با مدیران واحدهای تولیدی یا تجاری را فراهم می آورد.
شرکای تجاری میتوانند با برقراری شبکه ویدیوکنفرانس بین خود ، دایما در جریان تغییرات بازار قرار گرفته و به سرعت عکس العمل لازم را در مقابل نشان دهند.
ارتباط مستمر با کارشناسان و مدیران بخشهای مختلف یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیمات به موقع و پخته تر شده و اثر بخشی این تصمیمات را افزایش می دهد.