ویدئو کنفرانس برای پزشکان

آموزش از راه دور. کمیسیون پزشکی. ویزیت بیمار از راه دور. مشاهده جراحی های مهم بدون حضور در محل و استفاده از راهنمایی های پزشکان مجرب و هزاران کاربرد دیگر خدمات شگرف ویدیو کنفرانس به این حرفه بوده است.
پزشکان متبحر در مقایسه با تعداد بیماران نیازمند به تخصص آنها بسیار کم هستند. این متخصصین در واحدهای درمانی بزرگ یا در نقاط خاصی مستقر هستند در حالیکه بیماران نیازمند در هر جایی ممکن است باشند و همبشه انتقال آنها به محل حضور متخصص ممکن نیست و حضور پزشکان متخصص بر بالین این بیماران غیر ممکن تر. یکی از کاربردهای مهم ویدیوکنفرانس که اخیرا بسیارشایع شده ، درمان از راه دور است. پزشک در دفتر کار خود با استفاده از ویدیو کنفرانس اقدام به راهنمایی پزشکان بر بالین بیمار کرده و یک عمل جراحی حساس و مهم را هدایت میکند.


مشاهده چهره و حالات بیمار کمک مهمی در تشخیص پزشک دارد. چنانچه امکان اعزام بیمار به نزد پزشک مشکل باشد ، سیستم ویدیوکنفرانس این ارتباط را برقرار نموده و نیاز به جابجایی بیمار یا پزشک را بر طرف میسازد. این روش به ویژه در مواردی که نیاز به نظارت دایم یا دوره ای است کاربرد بیشتری دارد. از طرفی تاثیر روانی مشاهده پزشک توسط بیمار نیز نقش به سزایی در تقویت روحیه بیمار وسرعت بهبودی دارد.
کمیسیون پزشکی یکی از فعالیتهای روزمره پزشکان است که وقت زیادی را از آنها تلف میکند. بعضا تدارک یک جلسه کمیسیون پزشکی که در آن چند پزشک متخصص به صورت همزمان در آن حضور داشته باشند بسیار مشکل یا غیر ممکن است. حالا اگر با استفاده از شبکه ویدیوکنفرانس متخصصین بدون نیاز به ترک محل کار خود بتوانند در کمیسیون ها حاضر شوند اینکار بسیار ساده انجام میگیرد.
در حال حاضر سیستمهای ویدیو کنفرانس خاص پزشکی تولید شده که علاوه بر ارسال صدا و تصویر با استفاده از تجهیزات جانبی طراحی شده میتوانند اطلاعاتی مثل نوار قلب یا تصویر مانیتور یک دستگاه پزشکی را نیز ارسال کنند.