راهکار ها

نقش ویژه ویدئو کنفرانس در مدیریت بحران

تصمیم گیری فوری بر اساس اطلاعات کامل و مشاهده صحنه بحران بدون نیاز به حضور در محل وقوع حادثه استفاده از ویدیو کنفرانس را در ستادهای کنترل بحران ضرورت می بخشد.
به هنگام وقوع یک بحران مثل سیل ، زلزله ، جنگ وغیره ، معابر شهری و بین شهری آسیبهای کلی دیده و امکان دسترسی به مناطق بحران زده را محدود میسازند. از طرفی در این شرایط تصمیمات فوری و دقیق اهمیت حیاتی پیدا میکنند. مسئولین کنترل بحران و تیمهای امدادی در صورت داشتن اطلاعات کافی و دید صحیح نسبت به بحران ، میتوانند با دقت بیشتر تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. اگر سیستم ویدیوکنفرانس برای ارتباط بین مراکز درگیر در کنترل بحران انتخاب شود ، میتواند خدمت کامل و موثری را در این راستا ارائه کند.

استفاده از ویدئو کنفرانس در سیستم قضایی

بازجویی ، نظارت ، ملاقات و مشاوره  همگی توسط ویدیوکنفرانس میسر است.
با استفاده از ویدیوکنرانس بازپرس می تواند بدون نیاز به انتقال متهمین یا مجرمین که بعضا منجر به بروز مشکلاتی نیز می شود ، از متهم بازجویی و روند پیشرفت پرونده را سرعت بخشد.

کاربرد نظامی ویدئو کنرانس برای ارتش

امنیت بالای ارتباط با تجهیزات ویدیو کنفرانس آنرا برای کاربردهای نظامی مورد توجه قرار داده است.
هدایت نیروها و امر فرماندهی در مورد عملیات نظامی حساسیت فوق العاده ای دارد. دستورات باید مبتنی بر آخرین اطلاعات و اخبار صحیح بوده و این اطلاعات باید در یک بستر امن و غیر قابل نفوذ انتقال یابد.

استفاده از ویدئو کنفرانس در سیستم آموزشی

استفاده از اساتید برجسته در هر نقطه از جهان. تشکیل کلاسهای آموزشی بدون نیاز به اختصاص فضا. حضور در کلاسها بدون نیاز به ترک محل فعالیت همگی از کاربردهای ویدیوکنفرانس در امر آموزش هستند.
برگزاری کلاسها در نقاط مختلف و دوردست یا مناطق محروم و صعب العبور همیشه کار مشکلی بوده است. به ویژه در مورد مسایل تخصصی که منابع و اساتید برای برگزاری کلاسهای آموزشی محدود هستند. در این شرایط با برقراری شبکه ویدیوکنفرانس میتوان دانشجویان یا دانش آموزان را در کلاسهایی نزدیک به محل زندگی خود گردهم آورد و استاد نیز از راه دور و از همان محل کار خود یکجا و همزمان به آموزش دانشجویان در سراسر جهان بپردازد.

ویدئو کنفرانس برای پزشکان

آموزش از راه دور. کمیسیون پزشکی. ویزیت بیمار از راه دور. مشاهده جراحی های مهم بدون حضور در محل و استفاده از راهنمایی های پزشکان مجرب و هزاران کاربرد دیگر خدمات شگرف ویدیو کنفرانس به این حرفه بوده است.
پزشکان متبحر در مقایسه با تعداد بیماران نیازمند به تخصص آنها بسیار کم هستند. این متخصصین در واحدهای درمانی بزرگ یا در نقاط خاصی مستقر هستند در حالیکه بیماران نیازمند در هر جایی ممکن است باشند و همبشه انتقال آنها به محل حضور متخصص ممکن نیست و حضور پزشکان متخصص بر بالین این بیماران غیر ممکن تر. یکی از کاربردهای مهم ویدیوکنفرانس که اخیرا بسیارشایع شده ، درمان از راه دور است. پزشک در دفتر کار خود با استفاده از ویدیو کنفرانس اقدام به راهنمایی پزشکان بر بالین بیمار کرده و یک عمل جراحی حساس و مهم را هدایت میکند.

نقش ویدئوکنفرانس در صنعت

ارتباط با تامین کنندگان مواد اولیه ، مشتریان ، مدیران قسمتها و کارشناسان . نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای تولید و توزیع. نمایش محصول برای کارشناسان و تصمیم گیرندگان از اهم خدمات ویدئو کنفرانس برای واحدهای صنعتی است.
مواد اولیه یکی از حیاتی ترین پارامترها برای یک موسسه صنعتی است. قیمت ، موجودی بازار ، کیفیت ، تامین به موقع و سایر ویژگیهای مواد اولیه میتواند در سیاستهای تولید موثر باشد. اگر تصمیم سازان واحد صنعتی بتوانند با روشی مناسب ارتباط با تامین کنندگان موا د اولیه داشته باشند ، میتوانند از نظر تامین مواد اولیه به حداکثر کارایی و اطمینان برسند. ارتباط ویدیوکنفرانس میتواند آنچه را که برای ارتباط مناسب لازم است در اختیار واحد صنعتی قرار دهد. ارتباطی ارزان ، سریع و مطمئن.

ویدئو کنفرانس برای تجارت

تجارت در دنیای امروز ماهیت متفاوتی پیدا کرده و دیگر محدود به یک محله یا شهر نمیگردد. با گسترش فناوریها در شاخه های مختلف ، تولید و توزیع کالا انبوهتر و سریعتر شده به طوریکه یک کالا در همان گامهای نخست ، نیازمند تهیه مواد اولیه از منابع مختلف و بازاریابی و فروش در گستره بسیار وسیع است. این در حالی است که افزایش حجم کار ، فرصتی برای سفربه منظور  انجام مذاکرات تجاری نگذاشته است. اینجاست که ویدیوکنفرانس ارزش خود را نمایان می سازد.