اجاره سالن ویدئو کنفرانس

تهیه یک سیستم ویدیو کنفرانس و تجهیز یک سالن برای استفاده بهینه از آن برای عموم استفاده کنندگان بسیار پر هزینه و دشوار به نظر می رسد. گرچه برای کاربرانی که نیاز به برگزاری جلسات متعدد در فواصل دور را دارند این هزینه ها زیاد به نظر نمی رسد ولی برای طیف گسترده تری که کمتر چنین مواردی برای آنان اتفاق می افتد یا بودجه کافی برای این منظور ندارند ، هزینه ای سنگین محسوب می گردد و توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

طرح اجاره سیستم تلفنی و ویدئوکنفرانس

در راستای کاهش ریسک شرکت های تجاری و کاهش هزینه های اولیه راه اندازی سیستم تلفنی تحت شبکه، شرکت کاوا ارتباطات هوشمند طرح اجاره سیستم تلفنی با امکانات پایه را ارائه نموده است.