طرح اجاره سیستم تلفنی و ویدئوکنفرانس

در راستای کاهش ریسک شرکت های تجاری و کاهش هزینه های اولیه راه اندازی سیستم تلفنی تحت شبکه، شرکت کاوا ارتباطات هوشمند طرح اجاره سیستم تلفنی با امکانات پایه را ارائه نموده است.

در این طرح که برای حداقل 10 کاربر قابل ارائه می باشد هزینه ای معادل 10هزار تومان بابت هر گوشی تلفن دریافت می گردد، برای مثال شرکتی با 10 گوشی تلفن می تواند با پرداخت ماهیانه یکصد هزار تومان یک سیستم تلفنی با 10 گوشی را اجاره نماید، تعداد خطوط شهری قابل اتصال به سانترال IP با نسبت 5 به یک محاسبه می گردد، در این صورت به ازاء هر 10 گوشی تلفن، دو پورت گیت وی برای اتصال به خطوط شهری به متقاضی داده خواهد شد و در صورت نیاز به پورت بیشتر به ازاء هر پورت خط شهری 10هزار تومان به مبلغ اجاره ماهیانه افزوده خواهد شد.

– مدل گوشی های مورد اجاره به انتخاب شرکت کاوا ارتباطات تعیین می گردد و در صورت نیاز به گوشی های مدیریتی هزینه ماهیانه بر مبنای 15هزار تومان محاسبه خواهد شد.
– امکانات پایه سیستم تلفنی شامل قابلیت های IVR یک سطحی ،توزیع تماس های ورودی و امکان  فوروارد کردن تماسها، می باشد .در صورت نیاز به سایر امکانات از قبیل امکان ضبط تماس ها ، تشکیل صف تماس ، ارتباط با دیتابیس و دیگر امکانات پیشرفته مورد درخواست هزینه ها جداگانه محاسبه می گرددو بصورت فروش خدمات قابل ارائه می باشد.
– تامین شبکه مناسب برای ارتباط تلفن های IP با سانترال IP و گیت وی برعهده کارفرما می باشد و در صورت نیاز به سوئیچ های شبکه سیسکو با هزینه هر پورت 4هزار تومان در ماه مقدور می باشد.
– نگهداری از سیستم تلفنی برعهده کارفرما می باشد و در صورت نیاز به قرارداد پشتیبانی به ازاء هر گوشی مبلغ 5 هزار تومان در ماه به قرارداد اجاره افزوده خواهد شد

طرح اجاره MCU

شرکت های که برای برقراری ارتباطات ویدئوکنفرانس همزمان خود نیاز به MCUدارند میتوانند با پرداخت مبلغ 20هزار تومان برای هر نقطه در هر ساعت در زمان مورد درخواست خود از این خدمات استفاده نمایند.
برای استفاده از این خدمات لازم است حداقل 48ساعت قبل از جلسه خود هزینه جلسه را واریز کرده و درخواست کتبی خود را ارسال نمایند.
مسئول هماهنگی جلسات سرکار خانم خان محمدی داخلی 108 می باشند.
مسئول فنی جلسات آقای مهندس طاهری داخلی 109 می باشند.

طرح اجاره ویدئوکنفرانس

شرکت های علاقمند به استفاده از ویدئوکنفرانس می توانند بجای خرید تجهیزات سخت افزاری این تجهیزات را اجاره نمایند.
با توجه به هزینه های نسبتاً بالای خرید و راه اندازی اولیه تجهیزات ویدئوکنفرانس ممکن است برخی از شرکت هایی که نیازمند استفاده از این تکنولوژی می باشند بخاطر هزینه های بالای خرید از استفاده از این راهکار ارتباطی منصرف گردند، در این خصوص شرکت کاوا ارتباطات هوشمند اقدام به ارائه طرح اجاره تجهیزات ویدئوکنفرانس نموده است که در این طرح سازمان های مربوطه یا کارخانجات می توانند با اجاره این تجهیزات از مزایای تکنولوژی ویدئوکنفرانس استفاده نمایند.
هزینه اجاره هر دستگاه ویدئوکنفرانس مبلغ 500 هزار تومان می باشد.
جهت ثبت درخواست اجاره تجهیزات می توانید درخواست خود را با جناب آقای میرانی داخلی 106 مطرح نمایید.