اشکال مختلف ارتباط

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به شکل های مختلف می توانند ترکیب شده و شبکه ویدیو کنفرانس را تشکیل دهند. نوع تجهیزات بسته به نیاز پروژه تعیین می شوند این سیستمها از نظر پورت های فیزیکی و قابلیت هایی مثل MCU داخلی از یکدیگر متمایز می گردند.
بستر شبکه می تواند بسیار متنوع باشد. در واقع شبکه ویدیو کنفرانس حساس به بستر فیزیکی نیست. هر شبکه ای که بتواند بسته های IP را انتقال دهد و پهنای باند کافی برای برقراری ارتباط را داشته باشد ، برای ویدیوکنفرانس قابل استفاده است ولی کیفیت ارتباط بسیار وابسته به کیفیت خط ارتباطی است. هر قدر پهنای باند ارتباط بیشتر بوده و خط پایدارتر باشد و زمان تاخیر کمتر ، کیفیت ارتباط بهتر خواهد بود.

تاخیر در انتقال بسته های IP هر قدر زیاد باشد تاثیری در هماهنگی صدا و تصویر نخواهد داشت چون در واقع این دو منبع صدا و تصویر در کدک مبدا به صورت واحد در بسته های IP قرار گرفته و به مقصد ارسال می گردند.
گونه های ارائه شده در زمینه ارتباط را می توانید دنبال نمایید:
ارتباط نقطه به نقطه در بستر شبکه داخلی

دو سیستم سخت افزاری در شبکه داخلی با یکدیگر تماس برقرار کرده اند. ممکن است در شبکه داخلی تعداد زیادی سیستم ویدیو کنفرانس موجود باشد ولی چنانچه سیستم مرکزی MCU در شبکه وجود نداشته باشد ، سیستمها تنها به صورت دو به دو امکان برقراری ارتباط را دارند.

نرم افزار POLYCOM PVX نیز در واقع با میکروفون ، بلندگو و مانیتور کامپیوتر تشکیل یک سیستم ویدیوکنفرانس را می دهد ولی چون قابلیت MCU را ندارد به عنوان یک سیستم Point To Point شناخته می شود.

ارتباط چند نقطه در بستر شبکه داخلی

چنانچه ارتباط چند نقطه مد نظر باشد نیاز به MCU می باشد. سیستم HDX 7000 و HDX 8000 و HDX 9000 دارای MCU داخلی با ظرفیت 4 سایت همزمان هستند. سایر سایتها با تماس با این سیستم مرکزی میتوانند وارد جلسه شده و سایت های حاضر را به صورت گروهی مشاهده نمایند. بدیهی است پهنای باند در نقطه مرکزی باید به میزان کافی برای میزبانی چند ارتباط همزمان را داشته باشد.

ارتباط چند نقطه با استفاده از MCU

برای تعداد ارتباط همزمان بیشتر چاره ای جز استفاده از MCU سخت افزاری نیست. ظرفیت این نوع MCU ها متفاوت و از 12 نقطه برای RMX 1000 تا 360 نقطه برای RMX 4000 می باشد.
ارتباط سیستم ها با کیفیت بالاتر مستلزم پهنای باند بالاتر و در نتیجه اختصاص ظرفیت بالاتر روی MCU به این ارتباط می باشد. بنابراین در صورتیکه تمام ارتباطات با کیفیت HD برقرار گردد ، ظرفیت RMX 4000 به 60 نقطه همزمان کاهش می یابد.

ارتباط چند نقطه در بستر اینترنت

اینترنت به عنوان یک بستر IP گسترده برای ایجاد شبکه ویدیو کنفرانس یا شبکه تلفن ویپ قابل استفاده است. اینکه تجهیزات با چه محیط فیزیکی یا نرم افزار با یکدیگر ارتباط دارند ، یا در حال آموزش ویپ هستید، اصلا مهم نیست. تنها باید بتوانند به آدرس مقصد دسترسی داشته باشند. مثلا برای ارتباط روی بستر اینترنت باید آدرس Valid روی سیستم مقصد وجود داشته باشد. ( یا با استفاده از روشهای معمول شبکه ای مثل Port forwarding آدرس Valid به آن نسبت داده شده باشد.)

ارتباط چند نقطه با سرویس های IP

چنانچه شبکه از سرویس هایی مثل Firewall و Gatekeeper استفاده می کند ، تجهیزات ویدیوکنفرانس به سادگی با دریافت اطلاعات این سرویسها در سرور رجیستر شده و در چنین شبکه هایی قابل استفاده می شوند. سیستم های تلفن ویپ، اگر پشتیبانی ویپ مناسبی در اختیار داشته باشید نیز گزینه مناسبی هستند.