واژه های رایج ویدئو کنفرانس

Endpoint
هر یک از پایانه های ویدیو کنفرانس با تجهیزات جانبی که قابلیت برقراری ارتباط، ارسال  و دریافت صدا و تصویر را داشته باشد.
Codec
مغز اصلی پایانه ویدیو کنفرانس که کلیه تجهیزات جانبی به آن متصل می شوند و عهده دار مسئولیت اصلی کار و فشرده سازی و بازگشایی بسته های اطلاعاتی می باشد.

اشکال مختلف ارتباط

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به شکل های مختلف می توانند ترکیب شده و شبکه ویدیو کنفرانس را تشکیل دهند. نوع تجهیزات بسته به نیاز پروژه تعیین می شوند این سیستمها از نظر پورت های فیزیکی و قابلیت هایی مثل MCU داخلی از یکدیگر متمایز می گردند.
بستر شبکه می تواند بسیار متنوع باشد. در واقع شبکه ویدیو کنفرانس حساس به بستر فیزیکی نیست. هر شبکه ای که بتواند بسته های IP را انتقال دهد و پهنای باند کافی برای برقراری ارتباط را داشته باشد ، برای ویدیوکنفرانس قابل استفاده است ولی کیفیت ارتباط بسیار وابسته به کیفیت خط ارتباطی است. هر قدر پهنای باند ارتباط بیشتر بوده و خط پایدارتر باشد و زمان تاخیر کمتر ، کیفیت ارتباط بهتر خواهد بود.

مزایای استفاده از ویدئو کنفرانس

ارتباط صوتی و تصویری برای اثر گذاری بیشتر و گرفتن نتایج بهتر

ملاقات چهره به چهره و استفاده از زبان بدن روشی موثر برای بیان احساسات و ارتباط بهتر است که در ویدیوکنفرانس این مزیت حاصل میگردد. همچنین ویدیو کنفرانس قابلیت دریافت ورودی صوتی و تصویری از تجهیزات جانبی نظیر ویدئو ، دوربین های اضافه ، کامپیوتر غیره و نمایش آن برای طرف مقابل را دارا هستند که این تجهیزات در یک جلسه عادی رودررو نیز برای ارائه بهتر مطالب استفاده میگردند .

تعریف ویدئو کنفرانس

“ویدیو کنفرانس” ، نام فناوری شبیه سازی  یک نشست حضوری  است. تمام آنچه در یک جلسه رخ میدهد نظیر صحبت کردن ، استماع صحبت دیگران ، نمایش اسناد و تصاویر  و مستندسازی در یک جلسه ویدیو کنفرانس برای نقاط مجزا از هم و حتی نقاط دوردست قابل اجرا است. گرچه ملاقات حضوری بهترین راه ایجاد ارتباط است ولی ویدیوکنفرانس با توجه به شرایط و محدودیت ها میتواند جایگزین مناسبی برای ملاقات رودررو باشد.